Değerli Meslektaşlarım,

Türk Radyoloji Derneği’nin 38. Ulusal Radyoloji Kongresi 31 Ekim-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Sueno Deluxe Otel ve Kongre Merkezi, Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Sizleri kongreye davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Türk Radyoloji Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen en geniş kapsamlı ulusal organizasyon olan bu kongreler, tüm çalışma gruplarının bir araya gelmesi ile Türk Radyolojisi’ne çok yönlü bakabilmemizi sağlayan, meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerini arttırmalarının yanı sıra, mesleki sorunlarımızı da ortaya koyup tartıştığımız organizasyonlardır.

Kongre Bilimsel Kurulu olarak bu yıl iki ana konu belirledik. Bunlardan ilki çoklu organ tutulumu yapan ve dolayısı ile tüm vücuda ait radyolojik bulguları olabilen “Sistemik Hastalıklar” olarak belirlendi. Ayrıca son yıllarda dünyada giderek önemi artan, klinik durum ve hastaya göre seçilecek en uygun görüntüleme yönteminin belirlenmesi konularını kanıta dayalı ilkelere göre ele alan ve yakın gelecekte bilgi sistemleri aracılığı ile tıp pratiğimizde köklü değişikliklere yol açması beklenen “Tetkik Uygunluğu ve Algoritma”yı da ikinci ana konu olarak seçtik.

Kongre programımız içerisinde tam gün sürecek olan “Baş-Boyun Radyolojisi” ve “Kas-İskelet Radyolojisi” kurslarının yanı sıra, özellikle hastanelerimizde radyasyon güvenliği sorumlusu olarak görev yapan meslektaşlarınız için yararlı olacağını düşündüğümüz “Radyasyon Güvenliği” konulu bir panel düzenlemeyi planladık.

Oturumlarda kongre ana konuları yanında, bilgilerimizi tazelemeye yönelik temel konuları programa dahil ettik. Ayrıca güncel konulara ve yeni gelişmelere de program elverdiğince yer vermeye çalıştık. Geçen yıllardan aldığımız geri bildirimlerin ışığında bu yıl “Olgu Temelli” sunumların sayısını artırmayı planlıyoruz.

Katılımcılarımızın oturum seçiminde karar vermelerine yardımcı olabilmek için konuları 2 ayrı seviyeye ayırdık: Seviye 1 oturumları ilgili konuya ait temel başlıklar, seviye 2 oturumları ise daha spesifik ve ileri düzey başlıklar şeklinde planladık.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da araştırma görevlilerimizin ve uzmanlarımızın sorunlarının ele alınacağı, sorunların hukuksal boyutlarının da değerlendirileceği “Aramızda Konuşacaklarımız” oturumunu Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu ile birlikte programımıza dahil etmeyi planlıyoruz.

Sizlerle TÜRKRAD 2017’de buluşabilmeyi diliyorum.

Saygılarımla,
Dr. Can Çevikol
38. Ulusal Radyoloji Kongresi Bilimsel Kurul Başkanı