1 KASIM 2017, ÇARŞAMBA
  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
  Baş-Boyun Radyolojisi Kesitsel Görüntüleme Kursu
08:30-09:00         Kompartman anatomisi; mutlaka bilinmeli!
Meltem Nass Duce-I
  Nöroradyoloji Meme Radyolojisi Genitoüriner Sistem Radyolojisi Girişimsel Radyoloji  
09:00-09:20 Pediatrik supratentorial tümörleri
Ömer Kitiş-II
Sistematik hastalıklarda meme bulguları: Romatolojik, hematolojik ve kardiyovasküler hastalıklar
Fahrettin Kılıç-I
Sistemik hastalıklarda ürogenital sistem bulguları
Erdem Yılmaz-I-II
Genel hasta değerlendirilmesi ve hazırlanması
Levent Oğuzkurt-I
Kompartmanlara spesifik patolojiler
Nail Bulakbaşı-I
09:20-09:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
09:30-09:50 Pediatrik infratentorial tümörler
Özgür Öztekin-II
Meme görüntülemesine olgu bazlı yaklaşım: Radyolojik patolojik korelasyonun önemi
Serap Gültekin-I
Ürogenital sistemde difüzyon MRG uygulamaları
Gökhan Pekindil-II
Komorbiditeli hastalara yaklaşım
Ahmet Yiğit Göktay-I
Derin boyun enfeksiyonlarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavide belirleyici unsurlar
Gülgün Yılmaz Ovalı-I
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Pediatrik ekstraaksiyal tümörler
Özlem Alkan-II
Meme kanserinde tarama: Güncel öneriler, tartışmalı konular, kişiselleştirilmiş tarama
Levent Çelik-II
İndetermine renal kitlelerde tetkik uygunluğu ve algoritma
Alparslan Ünsal-I-II
Antiagregan/antikoagülan medikasyon ve kanama bozukluğu yönetimi
Erol Akgül-I
Temporal kemik, kafa tabanı ve PNS BT’de tetkik uygunluğu, algoritma
Yüksel Pabuşçu-I
10:20-10:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası 
11:00-12:30 AÇILIŞ OTURUMU
12:30-13:30 Yemek Arası
  Acil Radyoloji Görüntüleme Bilişimi Abdomen Radyolojisi (Olgu Temelli) Girişimsel Radyoloji
(Olgu Temelli)
 
13:30-14:00 The role of vascular ultrasound in peripheral arterial emergencies
Boris Brkljacic-I-II
TETKİK UYGUNLUĞU ve ALGORİTMA PANELİ
Deniz Akata
Oğuz Dicle
Marcel Waaik
Utku Şenol
TC Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Karaciğer inceleme teknikleri ve algoritma
F. Demir Apaydın-I
Vaskülitlerde endovasküler tedavi
Sinan Şahin-I-II
Larinks patolojilerinde tetkik uygunluğu ve algoritma (fonksiyonel BT)
İrfan Çelebi-I-II
14:00-14:30 Vasküler nedenli olmayan toraks acilleri
Erhan Akpınar-II
Karaciğerin fokal lezyonları
Zafer Koç-I
Fibromüsküler displazi: Radyolojik tanı ve endovasküler tedavi
Sinan Şahin-I-II
Oral kavite tümörlerinde algoritma, incelemelerde püf noktalar, daha neler yapılabilir?
Meltem Nass Duce-II
14:30-15:00

Acil radyolojide sistemik hastalıkların bulguları
Mehmet Ruhi Onur-II

Karaciğerin difüz lezyonları
Muşturay Karçaaltıncaba-I
Behçet hastalığı vasküler lezyonları ve endovasküler tedavisi
Umut Özyer-I-II
Temporal kemik anatomisi
Simay Kara-I
15:00-15:30 Kahve Molası    
  Çocuk Radyolojisi  Meme Radyolojisi (Olgu Temelli) Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi Dergi Oturumu  
15:30-15:50 Çocuk hastalarda US elastografi uygulamaları
Dilek Sağlam-I
Semptomatik hastaya yaklaşım
Sinem Bozkurt
Karazincir-I
Kardiyak görüntülemede algoritm: Ne zaman MRG, ne zaman BT?
Uğur Bozlar-I
Araştırma planlama
Mutlu Hayran
Lenf nodlarında düzey temelli sınıflama, patolojilerde algoritm
Defne Gürbüz-I
15:50-16:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
16:00-16:20 Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları
Berna Oğuz-II
Klinikte tomosentez ve elastografinin yeri
Fahrettin Kılıç-I
Erişkin konjenital kalp hastalıkları
Memduh Dursun-I
En sık yapılan istatistik hataları
İlker Ercan
Baş-Boyun vasküler patolojileri, Mulliken Glowachi sınıflaması
Halil Dönmez-I-II
16:20-16:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
16:30-16:50 Çocuk hastalarda vaskülitler ve görüntüleme
İbrahim Adaletli-II
MRG’de kitlesel olmayan kontrastlanma: Nasıl yorumlayalım, kime biyopsi önerelim?
Gül Esen İçten-I
İleri kardiyak görüntüleme: T1 ve T2 haritalama
Hasan Yiğit-II
Makalelere eleştirel yaklaşım (Yazım neden kabul edilmiyor?)
Mustafa Seçil
Vokal kord paralizisi tipleri ve nedenlerini ortaya koymada  radyolojik yaklaşım
Nuri Karabay-I-II
16:50-17:00 Tartışma Tartışma
17:00-17:15 Kahve Molası    
  Ultrasonografi Kas-İskelet Radyolojisi Abdomen Radyolojisi Nöroradyoloji  
17:15-17:45 Ekopaternden Tanıya
Mustafa Seçil-I-II
Olgularla öğrenelim
Nuran Sabir-I-II
Hatice Tuba Sanal-I-II
Olgularla öğrenelim
Murat Danacı-I-II
Mustafa Harman-I-II
Baş ağrısında görüntüleme
Cem Çallı-I-II
Baş-boyun bölgesinde granülomatöz süreçlerde tanı ve ayırıcı tanı
Recep Savaş-I-II
17:45-18:15 Beyaz cevher hiperintensiteleri: nasıl raporlamalıyım?
Ömer Kitiş-I-II
Baş-boyunda lenfoma; nerelerde, nasıl görülür? Tanıya götüren ip uçları
Can Zafer Karaman-I-II