3 KASIM 2017, CUMA
  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
  Kas-İskelet Radyolojisi Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi(Olgu Temelli) Nöroradyoloji Genitoüriner Sistem Radyolojisi SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER
09:00-09:20 Ultrasound of Rheumatologic Diseases
Mihra Taljanovic-I-II
Sistemik hastalıklarda kardiyak tutulumun değerlendirilmesi
Hasan Yiğit-II
Beyin tümörlerinde görüntüleme teknikleri
Turgut Talı-I
PIRADS V2 değerlendirme ve tuzaklar
Baki Yağcı-I
09:20-09:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
09:30-09:50 Romatolojik hastalıkların tanı ve izleminde MRG
Ali Balcı-I-II
Sistemik hastalıklarda koroner tutulumun değerlendirilmesi
Cemile Ayşe Görmeli-II
Nöroradyolojinin WHO 2016 tümör sınıflaması ile imtihanı
Nail Bulakbaşı-I
Prostat kanserinde hedefe yönelik güncel biyopsi teknikleri
Barış Bakır, Atadan Tunacı-I-II
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Elbow MRI
Mihra Taljanovic-I-II
Sistemik hastalıklarda noninvaziv vasküler görüntüleme
Ali Kemal Sivrioğlu-II
Beyin tümörlerinde postoperatif değerlendirme
Kamil Karaali-I-II
Multiparametrik MRG’nin prostat kanseri tanı ve izlemindeki rolü
Atadan Tunacı-II
10:20-10:30 Tartışma Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUM 3 UYDU SEMPOZYUMU
“Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH) Tanı ve Tedavisi”
  Uluslararası Oturum (International Session) Toraks Radyolojisi Genitoüriner Sistem Radyolojisi (Olgu Temelli) Kas-İskelet Radyolojisi  
11:45-12:15 Alman Radyoloji Derneği Doğumsal akciğer anomalileri
Hüdaver Alper-I-II
Skrotal ultrason: Zor olgular
Mustafa Seçil-II
Hematolojik hastalıklarda kas-iskelet bulguları
Remide Arkun-I
SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER
12:15-12:45 Nontrombotik akciğer embolileri
Macit Arıyürek-I-II
Adneksiyal tümör benzeri lezyonlar
Mustafa Koplay-I-II
Metabolik hastalıklarda kas-iskelet bulguları
Nuran Sabir-I
12:45-13:45 Yemek Arası
  Meme Radyolojisi Baş-boyun Radyolojisi (Olgu Temelli) Genitoüriner Sistem Radyolojisi (Olgu Temelli) Toraks Radyolojisi
(Olgu Temelli)
SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER
13:45-14:15 Breast US update
Boris Brkljacic-II
Lezyonların MR sinyal özelliklerinin tanıya ulaşmadaki rolü
İrfan Çelebi-I-II
Endometriozis, pelvik inflamatuvar hastalık ve tuboovaryan apsede görüntüleme
Selma Uysal Ramadan-I-II
Akciğer nodüllerine yaklaşım
Figen Başaran Demirkazık-I-II
14:15-14:45 Meme kanseri biyolojisi, moleküler alt tipler ve görüntüleme bulguları
Gülden Acunaş-II
IgG4 ile ilşkili baş-boyun patolojileri; yeni tanımlamalar ve sınıflamalar
Nezahat Erdoğan-II
Endometrial ve servikal kanserin tanı ve izleminde görüntüleme: Tetkik uygunluğu ve algoritma
Mustafa Koplay-I-II
Akciğer kanseri evrelemesi
Canan Akman-II
14:45-15:15 Yüksek riskli lezyonlara yaklaşım: Lobüler neoplazi, atipik duktal hiperplazi, flat epitelyal hiperplazi, papiller lezyonlar
Şebnem Örgüç-II
Onkolojik olgularda tanı ve takipte hangi incelemeler? Neden?
Yusuf Öner-I-II
Over kanseri tanı ve izleminde görüntüleme
Mustafa Özmen-I-II
Bağışıklığı baskılanmış kişilerde akciğer enfeksiyonları
Koray Hekimoğlu-I
15:15-15:45 Kahve Molası    
15:45-17:45 ARAMIZDA KONUŞACAKLARIMIZ
Moderatör: Tamer Kaya