2 KASIM 2017, PERŞEMBE
  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
  Kas-İskelet Radyolojisi Manyetik Rezonans Görüntüleme Kursu
08:30-09:00         Rotator kılıf patolojileri: Nasıl raporlanmalı?
Üstün Aydıngöz-I
  Nöroradyoloji
Oturum Başkanları:
Turgut Talı, Cem Çallı
Baş-Boyun Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Can Z. Karaman, İrfan Çelebi
Toraks Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Kemal Ödev, Recep Savaş
MRG Fiziği
Oturum Başkanları:
Fazıl Gelal, Eşref Kızılkaya
 
09:00-09:20 Differential diagnosis of brain pseudotumoral lesions
Leonardo Macedo-II
Tinnitusda ezber bozan yeni yaklaşımlar ve mikrostriktürel MRG bulguları
Düzgün Yıldırım-I-II
Sarkoidozis
Selen Bayraktaroğlu-I
Görüntü oluşumu ve temel sekanslar
Kamil Karaali-I
Omuz instabilitesi ve labral patolojiler
Ülkü Kerimoğlu-I-II
09:20-09:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
09:30-09:50 Differential diagnosis
of the myelitis
Leonardo Macedo-II
Kolesteatom nedir? Tipleri? Ayırıcı tanı
Can Zafer Karaman-I-II
Kollajen doku hastalıklarında akciğer tutulumu
Ruken Yüksekkaya-I
Görüntü kalitesi
Fazıl Gelal-I
El bilek ağrısı: Nelere bakalım?
Üstün Aydıngöz-I
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Case discussion of
rare cases
Leonardo Macedo-II
Temporal kemik patolojilerinde cerrahisi öncesi bilinmesi gereken riskli noktalar, durumlar
Nezahat Erdoğan-I-II
Vaskülitler
Cihan Akgül Özmen-I-II
Artefaktlar ve önleme yöntemleri
Fazıl Gelal-I
Kalça eklemi: Eklem içi patolojiler ve FAS
Nil Tokgöz-I-II
10:20-10:30 Tartışma Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUMU
Geleceğin Radyolojisi
Prof. Dr. Ş. Mehmet Ertürk
Prof. Dr. Erkin Arıbal
UYDU SEMPOZYUMU
Beyinde Gadolinyum Birikimi ve Güncel Gelişmeler
Prof. Dr. Turgut Talı
Prof. Dr. Cem Çallı
11:45-12:10 Konferans
Ersin Lüleci, Oğuz Dicle
Meraklısına az kuantum fiziği, nanotıp’a giriş
Aytekin Besim
SÖZLÜ BİLDİRİLER Kalçada eklem dışından köken alan ağrı, kalçanın rotatorları
Ayşenur Oktay-II
12:10-12:30 Ayak burkulmaları: Ne görmeyi bekliyoruz?
Fatma Bilge Ergen-I
12:30-13:30 Yemek Arası
  Uluslararası Oturum (International Session)
Oturum Başkanları:
Deniz Akata, Ş. Mehmet Ertürk
Çocuk Radyolojisi
(Olgu Temelli)
Oturum Başkanları:
Murat Kocaoğlu, Abdulhakim Coşkun
Ultrasonografi
(Olgu Temelli)
Oturum Başkanları:
Tan Cimilli, Gülgün Kavukçu
Abdomen Radyolojisi
(Olgu Temelli)
Oturum Başkanları:
Bülent Öner, Yasemin Karadeniz Bilgili
 
13:30-14:00 Diagnostic Imaging and reporting in epilepsy
Dora Zlatareva
Pediatrik MSS enfeksiyonları ve görüntüleme
Abdülhakim Coşkun-II
Derinin şişlik ve yumrularla giden hastalıklarının ayırıcı tanısında ultrasonografinin rolü
Tan Cimilli-I-II
Pankreasın kistik lezyonları
Zafer Koç-I
Diz: Menisküslerin değerlendirilmesi
Sinem Bozkurt Karazincir-I
14:00-14:30 Systemic diseases involving
the retroperitoneum
Takashi Koyama
Pediatrik yumuşak doku tümörleri ve tümör benzeri lezyonları
Mine Özkul-II
Tükrük bezi hastalıklarında ultrasonografi ve radyolojik algoritma
Hasan Yerli-I-II
Pankreasın solid lezyonları
Özlem Barutçu Saygılı-I
Diz: Bağ ve tendonların değerlendirilmesi
Polat Koşucu-I
14:30-15:00 CT screening for lung cancer
Jin Moo Goo
Malign hastalıkların nörolojik komplikasyonları
Ayşe Gül Alımlı-II
Paratiroid bezi hastalıkalrında ultrasonografi ve radyolojik algoritma
Alper Özel-I-II
Dalak lezyonları
Funda Obuz-I-II
Sinovyal hastalıklar
Remide Arkun-I
15:00-15:30 Kahve Molası
  Abdomen Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Muzaffer Başak, F. Demir Apaydın
Nöroradyoloji
Oturum Başkanları:
Civan Işlak, Cem Çallı
Ultrasonografi
Oturum Başkanları:
S. Kemal Aytaç, Alper Özel
Radyoloji Tarihi
Oturum Başkanları:
Oğuz Dicle, Çınar Başekim
 
15:30-15:50 MRI for the diagnostic preoperative evaluation of rectal cancer
Ivana Blazic-II
Sistemik hastalıklarda intrakranyal tutulum
Kader Karlı Oğuz-I
Tiroid Nodüllerinde ATA Kılavuzu ve TI-RADS
Artür Salmaslıoğlu-II
Türk Radyolojisine katkı veren kadın radyologlar
Tuğana Akbaş
Ciltten kemiğe enfeksiyon
Fatma Bilge Ergen-I
15:50-16:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
16:00-16:20 MRI for evaluation of treatment response in rectal cancer
Ivana Blazic-II
Hematolojik hastalıklarda intrakranial tutulum
Kader Karlı Oğuz-II
Tiroid nodüllerinde RF ablasyon
Cem Yücel-II
Cumhuriyet dönemi öncesi radyologlarımız
İbrahim Başağaoğlu
Kas-iskelet tümörlerine yaklaşım; raporda neler belirtilmeli?
Mehmet Argın-I-II
16:20-16:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
16:30-16:50 Perianal fistüllerde MRG görüntüleme
Feramuz Demir
Apaydın-II

Hareket bozuklukları
Civan Işlak-II
Tiroid diffüz hastalıklarında ayırıcı tanı
Mustafa Seçil-II
Ankara Tıp Radyoloji Anabilim Dalı Tarihi
Umman Sanlıdilek
Kas-tendon yarlanmaları, aşırı kullanım sendromları
Zeynep Özdemir-I-II
16:50-17:00 Tartışma Tartışma Tartışma
17:00-17:30 Kahve Molası
17:30-19:00 FİLM OKUMA OTURUMU
Moderatör: Murat Danacı